Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

krus-1.jpegOddział Regionalny KRUS w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, którego celem jest promowanie pozytywnego zachowania związanego z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, swoje prace mogą nadsyłać dzieci z dwóch grup wiekowych: klas 0-3 oraz 4-8.

Termin nadsyłania prac konkursowych do OR KRUS upływa z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

Prace należy dostarczyć na adres:
OR KRUS w Krakowie,
ul. Bratysławska 1a,
31-201 Kraków


Na każdym etapie konkursu autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać w jednostkach terenowych KRUS oraz pod linkiem.

Przewiń do góry