Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Uczniowie klas VIII ze szkół podstawowych Gminy Biskupice wzięli udział w Festiwalu Zawodów zorganizowanym przez Województwo Małopolskie. Wydarzenie to miało na celu pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez zapoznanie ich z różnorodnymi zawodami oraz ofertą szkół średnich z regionu.

Podczas festiwalu uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach doradztwa edukacyjno-zawodowego, które miały na celu ułatwienie im podjęcia decyzji dotyczącej wyboru szkoły średniej. Dzięki temu mogli lepiej zrozumieć swoje zainteresowania i predyspozycje oraz poznać różne ścieżki kariery dostępne po ukończeniu szkoły podstawowej.

Jednym z najważniejszych elementów festiwalu było również spotkanie i wymiana doświadczeń. Nasi uczniowie mieli okazję porozmawiać z osobami pracującymi w różnych zawodach oraz uzyskać cenne informacje na temat warunków pracy i możliwości rozwoju w danych dziedzinach. Pozwoliło to lepiej zrozumieć, jak wygląda praca w danej branży.

 W ramach festiwalu uczniowie mieli również okazję zapoznać się z ofertą szkół średnich z Małopolski. Dostępne były materiały promocyjne oraz informacje na temat profili nauczania, specjalizacji oraz możliwości rozwoju edukacyjnego. Dzięki temu uczniowie mogli lepiej poznać różnorodność oferty edukacyjnej dostępnej w regionie i podjąć bardziej świadomą decyzję dotyczącą wyboru szkoły średniej.

Festiwal Zawodów był niezwykłą okazją dla naszych uczniów, aby lepiej zrozumieć swoje zainteresowania i możliwości zawodowe. Dzięki temu doświadczeniu będą mieli lepsze podstawy do podjęcia decyzji dotyczących swojej przyszłości zawodowej.

 

 

 

 

 

Przewiń do góry