Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

 

arimr_nieb.jpeg

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta (utrata płynności COVID-19)

ARiMR od 15 lutego 2022 r. rozpocznie nabór wniosków o pomoc

 

 

Pomoc finansowa dla producenta świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz który zgłosił Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

ARiMR od 15 lutego 2022 r. rozpocznie nabór wniosków o pomoc dla producenta świń któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz który zgłosił Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania zostanie udostępniony na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.W ramach planowanego naboru wniosków o pomoc będą mogli się ubiegać producenci świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz którzy zgłosili Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Pomoc będzie mógł otrzymać producent świń:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014;
  3. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19;
  4. który w dniu 15 listopada 2021 r. prowadził gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie;
  5. który zgłosił Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie (urodzonych łącznie we wszystkich siedzibach stada wchodzących w skład gospodarstwa) od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Wysokość pomocy:

Pomoc jest przyznawana w wysokości 1 000,00 zł do każdych 10 sztuk świń (prosiąt) urodzonych w gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt) do dnia 15 kwietnia 2022 r., jednak nie więcej niż 500 000 zł dla producenta świń.

Producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.

Producent świń może wnioskować o pomoc do pełnej liczby 10 urodzonych świń lub wielokrotności tej liczby

Przykład:

Jeżeli na dzień sporządzania wniosku w gospodarstwie urodziło się np. 26 świń, to dany wniosek może dotyczyć tylko 20 świń. Pozostałe 6 sz. będzie mogło zostać ujęte w kolejnym wniosku, jeżeli w gospodarstwie w wymaganym terminie zostaną oznakowane i zgłoszone (urodzą się) dodatkowo co najmniej 4 świnie.

Informujemy również, iż od 01.01.2022 zmianie uległy zasady wydawania paszportów dla bydła. Obecnie na wydawane dla zarejestrowanego bydła paszporty nie są naklejane hologramy, a hologram zatąpiony jest pieczęcią biura powiatowego, w którym wydawany jest paszport oraz wpisanym numerem dokumentu. Jest to tymczasowe rozwiązaniem, które wiąże się z planowanymi od czerwca 2022 zmianami w ustawie o identyfikacji i rejestracji zwierząt, o czym poinformujemy Państwa kiedy nowa ustawa wejdzie w życie.

Przy okazji przypominamy i zachęcamy do korzystania z PORTALU IRZ-PLUS – narzędzia umożliwiającego dokonywanie zgłoszeń zdarzeń związanych ze zwierzętami przez internet. Portal umożliwia również podgląd do bazy danych posiadanych przez Państwa zwierząt,  przeglądanie historii zdarzeń. Za pośrednictwem portalu można złożyć wniosek o nadanie numeru siedziby stada, wniosek o wydanie kolczyków i duplikatów kolczyków dla zwierząt, zgłoszenia oznakowania,  przemieszczeń, padnięć zwierząt. Narzędzie to znacznie ułatwia dochowanie terminowości zgłoszeń.

 

Przewiń do góry