Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Modernizacja drogi gminnej Sławkowice - Niżowa (Nr 560008K) dobiega końca. Obecnie prowadzone są odbiory końcowe wieńczące realizację tego zadnia.

Na miejscu inwestycji, wizytę gospodarską złożyła Wójt – Renata Gawlik wraz z  Sekretarzem – Jerzym Szymoniakiem oraz kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy i Rozwoju Gminy -  Magdaleną Włodarczyk.  

Ta ważna, drogowa  inwestycja trwała ponad dwa lata. Polegała na całkowitej przebudowie traktu gminnego   na długości blisko 1 kilometra.   W ramach prac   wykonano m.in. ścieżkę pieszo - rowerową, kanalizację deszczową, na niektórych odcinkach poszerzono drogę, przebudowano i uzupełniono pobocza. Wyznaczono trakty pieszo-rowerowe, które oddzielono od nawierzchni drogi krawężnikami, a na ich powierzchni położono masę bitumiczną.  Wyznaczono przejścia dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi.

Łączny koszt inwestycji wyniósł  4 857 554,82 złotych. Zadanie finansowane jest na poziomie ok. 63%, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Dofinansowanie pochodzące z Rządowego Funduszu Dróg w sumie wniosło 2 741 708,00 zł.

loga rfd.png

 

 

Przewiń do góry