Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodnicząca Rady Gminy Biskupice - Kinga Dąbrowska zaprasza na  II  sesję Rady Gminy Biskupice (sesja nadzwyczajna), która odbędzie się 20 maja 2024 r., o godz.  15.30 (poniedziałek)  w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice,  Tomaszkowice  455,  sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji, Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Drogownictwa i Inwestycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewiń do góry