Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Widoczne są  postępy  prac związanych z przebudową drogi Łazany – Zabłocie, zwanej popularnie „Pod Kaplicę”, w Zabłociu. To ważne przedsięwzięcie ma na celu poprawę infrastruktury drogowej na obszarze od Kaplicy w Zabłociu do drogi powiatowej w Trąbkach.

Drogowcy wykonali już wiele istotnych działań, aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę użytkownikom tej trasy. Za nami są już prace rozbiórkowe i przebudowa kolidującej z inwestycją sieci gazowej. Dodatkowo, przygotowano  teren pod budowę chodnika, poszerzono  pobocza oraz wykonano kanalizację deszczową.

W ostatnich  dniach  ułożono  pierwszą warstwę  nakładki asfaltowej, co jest  kolejnym  ważnym krokiem  w stronę ukończenia modernizacji drogi.

 Całe przedsięwzięcie nosi nazwę „Przebudowa drogi gminnej Łazany-Zabłocie nr 560005K od km 1+789 do km 2+929 (z wyłączeniem obiektu na potoku Królewskim) w miejscowości Zabłocie i Trąbki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II” i opiewa na kwotę 4 962 000 złotych. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a kwota dofinansowania w wysokości 3 261 328 000 złotych pochodzi z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

 

 

Przewiń do góry