Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Postępowanie zakupowe Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Biskupicach oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach

Urząd Gminy Biskupice informuje o ogłoszeniu przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Marcina w Biskupicach oraz przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach postępowania zakupowego nr 1/2024 z dnia 21.05.2024 r.

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego wraz z postumentem w Kościele Parafialnym w Biskupicach oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich prawego bocznego ołtarza, ambony oraz nakrywy chrzcielnicy w Kościele Parafialnym w Łazanach.

Uchwałą nr LXXVII/498/24 Rady Gminy Biskupice z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Biskupice na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków została przyznana:

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Biskupicach dotacja na realizację inwestycji pn.: „Prace konserwatorskie w dwóch zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Gminy Biskupice”:

Część I: „Konserwacja ołtarza głównego wraz z postumentem w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina w Biskupicach” oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach dotacja na realizację inwestycji pn.: „Prace konserwatorskie w dwóch zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Gminy Biskupice”:

Część II: „Prace konserwatorskie dotyczące prawego, bocznego ołtarza, ambony oraz aktywy chrzcielnicy w Kościele Parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach”, w związku z otrzymaniem przez Gminę Biskupice dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

Załączniki:

DOCXzal nr 3a wykaz personelu Biskupice.docx (53,11KB)
DOCXzal nr 3b wykaz personelu Łazany.docx (53,07KB)
PDFzal. nr 6-program prac konserwatorskich wraz z przedmiarem-Biskupice.pdf (12,17MB)
PDFzal. nr 7-program prac konserwatorskich wraz z przedmiarami-Łazany.pdf (7,15MB)
DOCXZal.-nr-1a-Formularz-ofertowy Biskupice.docx (52,91KB)
DOCXZal.-nr-1b-Formularz-ofertowy Łazany.docx (52,90KB)
DOCXzalacznik nr 2a wykaz-Prac Biskupice.docx (52,89KB)
DOCXzalacznik nr 2b wykaz-Prac Łazany.docx (53,00KB)
DOCXzał nr 4a - RODO Biskupice.docx (51,17KB)
DOCXzał nr 4b - RODO Łazany.docx (51,18KB)
DOCXzał nr 5a - wzór umowy Biskupice.docx (68,09KB)
DOCXzał nr 5b - wzór umowy Łazany.docx (68,18KB)
PDFZapytanie.pdf (1,19MB)

 

Link do postępowania zakupowego na stronie Parafii Biskupice: https://parafiabiskupice.pl/postepowanie-zakupowe-parafii-rzymskokatolickiej-pw-sw-marcina-w-biskupicach-oraz-parafii-rzymskokatolickiej-pw-znalezienia-krzyza-swietego-w-lazanach/  

Link do postępowania zakupowego na stronie Parafii Łazany: http://parafialazany.pl/postepowanie-zakupowe-parafii-rzymskokatolickiej-pw-sw-marcina-w-biskupicach-oraz-parafii-rzymskokatolickiej-pw-znalezienia-krzyza-swietego-w-lazanach/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

Przewiń do góry