Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zgodnie z wymogami ustaw ustrojowych organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedstawienia radzie gminy rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. Raport rozpatrywany będzie przez Radę Gminy Biskupice podczas sesji, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Gminy do zapoznania się z  treścią Raportu oraz zabrania głosu w  debacie nad raportem Gminy Biskupice za 2023 r. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos winien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte  podpisami co najmniej 20 osób  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja.

Wójt Gminy Biskupice
Renata Gawlik

 

Do pobrania:

Przewiń do góry