Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W Świetlicy Środowiskowej w Przebieczanach od dnia 5 czerwca ( w każdą środę miesiąca) w godzinach  od 16.30 do 18.30, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  świadczone będą usługi w zakresie udzielania pomocy psychologicznej w zakresie:
a/ udzielania wsparcia osobom z problemem uzależnień oraz ich rodzinom,
b/ udzielania wsparcia psychologicznego, szczególnie dzieciom z rodzin z problemem uzależnień,
c/ udzielania  porad rodzicom i opiekunom prawnym dzieci i młodzieży mającym trudności wychowawcze.
 

Przewiń do góry