Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zmiana ostrzeżenia Nr: 228 z dnia 09.06.2024 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 08:00 dnia 10.06.2024 do godz. 04:00 dnia 11.06.2024 Obszar: Zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy i Strwiąża (małopolskie, podkarpackie, śląskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru, przebiegu oraz czasu obowiązywania. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

Komunikat jest ważny od 10-06-2024 08:47:00 do 11-06-2024 04:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Przewiń do góry