Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu  11 czerwca 2024 roku, w auli Urzędu Gminy Biskupice odbyła się ważna debata społeczna poświęcona problemom związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na obszarze naszej gminy. Inicjatywa spotkania należała do Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce oraz Komendanta Komisariatu Policji w Gdowie. W debacie wzięli udział Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik, Radni, Sołtysi, pracownicy Urzędu oraz Mieszkańcy zainteresowani poprawą sytuacji na drogach.

Tematem głównym dyskusji było "Przekraczanie dozwolonej prędkości na terenie gminy Biskupice". Uczestnicy mieli okazję wyrazić swoje obawy i sugestie dotyczące tego problemu oraz wspólnie poszukiwać możliwych rozwiązań. Debata stanowiła doskonałą okazję do wymiany poglądów i wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

Ważnym elementem spotkania było podkreślenie konieczności współpracy społeczności lokalnej z organami policyjnymi w celu skutecznego przeciwdziałania przekraczaniu dozwolonej prędkości. Wspólna troska o bezpieczeństwo na drogach powinna stanowić priorytet dla wszystkich mieszkańców gminy Biskupice.

Zwrócono uwagę na potrzebę edukacji i świadomości mieszkańców w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Wspólnie omawiano możliwe działania prewencyjne oraz kampanie informacyjne, które mogłyby przyczynić się do zmiany postaw kierowców na drogach naszej gminy.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wniosków i ustaleń, które będą podstawą do dalszych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Debatę uznano za owocną i potrzebną, a jej efekty stanowić będą fundament dla przyszłych inicjatyw.

 

 

Przewiń do góry