Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodnicząca Rady Gminy Biskupice - Kinga Dąbrowska zaprasza na  III  sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 17 czerwca 2024 r., o godz.  16.30 (poniedziałek)  w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice,  Tomaszkowice  455,  sala konferencyjna.

Program sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu II sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek OSP z terenu Gminy Biskupice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 6. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości, położonych w obrębie Łazany, jednostka Biskupice.
 7. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Biskupice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/475/24 Rady Gminy  Biskupice  z dnia  21 grudnia  2023 roku. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Biskupice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2024 rok,  Nr LXXV/476/23 z dnia 21 grudnia 2023 rok.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski wystąpienia sołtysów.
 15. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewiń do góry