Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Dziś społeczność szkolna ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach miała okazję świętować wyjątkową rocznicę – 20. rocznicę nadania szkole imienia Patrona, błogosławionego Ojca Narcyza Jana  Turchana.

Uroczystość rozpoczęła się od  Mszy świętej w Kaplicy pod wezwaniem świętego Izydora w Trąbkach, która była momentem refleksji i modlitwy. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do sali OSP Trąbki, gdzie odbyła się akademia.

Dyrektor szkoły, pani Anna Gonet, serdecznie powitała wszystkich obecnych i podziękowała za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. W trakcie akademii mieliśmy okazję obejrzeć przestawienie, które przybliżyło nam życie błogosławionego Ojca Narcyza Jana Turchana, pochodzącego z Biskupic.  Całość dopełnił występ   chóru szkolnego, który swoim spiewem uświetnił wspólne świętowanie. Muzyka sprawiła, że cała uroczystość nabrała jeszcze większego uroku.

Nie zabrakło także gości honorowych – gminę Biskupice reprezentowała Wójt Renata Gawlik.  Po zakończeniu uroczystości delegacja udała się na cmentarz w Biskupicach, gdzie spoczywa błogosławiony Ojciec Jan Turchan. Tam złożono kwiaty i zapalono znicze, aby uczcić pamięć patrona szkoły.

Obchody 20. rocznicy nadania szkole imienia Patrona były momentem pełnym wzruszeń i refleksji, podczas którego wszyscy zebrani mogli razem celebrować dziedzictwo bł. Ojca Narcyza Turchana. Jego przykład duchowej mądrości i oddania służbie Bogu i ludziom będzie nadal inspiracją dla kolejnych pokoleń uczniów i nauczycieli w SP Trąbki.

 

Dzien patrona 66.jpeg

 

          Ojciec Narcyz Jan Turchan urodził się we wsi Biskupice 19 września 1879 roku. Pochodził z wielodzietnej rodziny rolników Jana i Katarzyny z domu Ochońskiej. Dzieciństwo upłynęło Janowi, podobnie jak wszystkim dzieciom w tamtym czasie, na nauce i zabawie. Szkołę ludową ukończył w rodzinnej wsi i od 1894 r. kontynuował naukę w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, a następnie w Gimnazjum Państwowym w Podgórzu.  Jako dziecko, przyszły błogosławiony, miał opinię chłopca skorego do żartów, chętnego do pomocy innym i kochającego przyrodę.

            Jan Turchan po okresie nauki w Gimnazjum, 8 września 1899 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji Matki Bożej Bolesnej Reformatorów w Galicji. Błogosławieństwa dla życia zakonnego i świadectwo moralności wystawił mu proboszcz parafii w Biskupicach Leon Gąsiorowski. Jan odbył nowicjat w Wieliczce i w Leżajsku pod kierunkiem o. Melchiora Kruczyńskiego. Jako członek prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, powstałej z połączenia prowincji Braci Mniejszych Reformatorów oraz Braci Mniejszych Obserwantów w Galicji, złożył pierwsze śluby zakonne 13 września 1900 r., przyjmując imię zakonne Narcyz.

            Kolejnym etapem życia przyszłego błogosławionego, było poszerzenie swojego wykształcenia. Wykształcenie średnie Jan Narcyz uzupełnił w Przemyślu, a następnie podjął studia wyższe z zakresu filozofii i teologii. Dwa lata studiował na wydziale filozofii w Krakowie i trzy lata zgłębiał teologię we Lwowie.

Dnia 24 grudnia 1903 r. Jan Narcyz Turchan złożył w klasztorze św. Andrzeja Apostoła we Lwowie uroczyste śluby zakonne na całe życie. Trzy lata później, 1 czerwca 1906 r., z rąk arcybiskupa Józefa Bilczewskiego przyjął święcenia kapłańskie w katedrze lwowskiej. Z wielkim poświęceniem pełnił posługę kapłańską, jako kaznodzieja, spowiednik i katecheta we Lwowie, Rawie Ruskiej i Wieliczce. Przebywał także w klasztorach: Franciszkanów w Krakowie przy Reformackiej, Jarosławiu, Słopnicach, Koninie, Pilicy i Pińczowie. Był cenionym przełożonym, który umacniał w wierze i opiekował się biednymi i chorymi. Sam poznał cierpienie w chorobie, kiedy to w 1930 r. przeszedł operację i rana pooperacyjna nie zagoiła się nigdy.

            W latach 1924 - 1930 ojciec Jan Narcyz Turchan był gwardianem klasztoru w Pilicy. W roku 1934 został gwardianem w Pińczowie, a w 1936 we Włocławku.

            II wojna światowa zastała Ojca Jana Narcyza Turchana we Włocławku, gdzie Niemcy aresztowali biskupa włocławskiego oraz zamknęli katedrę i kościół parafialny. Zaczęły sie prześladowania księży i 26 sierpnia 1940, Gestapo aresztowało Ojca Narcyza, którego osadzono w więzieniu. Po zwolnieniu z więzienia okupanci niemieccy oczekiwali na wyjazd Ojca Jana Narcyza z Włocławka, jednakże tak się nie stało i po kolejnym dwukrotnym aresztowaniu.

            30 października 1941 roku, Gestapo zesłało go do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Życie w obozie było ciężkie dla wszystkich tam przebywających, a Ojciec Narcyz cierpiał dodatkowo z powodu niegojącej się rany. Był prześladowany przez funkcyjnego, który szczególnie pałał nienawiścią do kapłanów. Był torturowany także przez esesmanów. Według relacji współwięźniów, Ojciec Jan Narcyz Turchan w chorobie i niedoli obozowej zachował pogodę ducha, spokój, uśmiech, którym wspierał innych. Często też dzielił się przydziałową porcją chleba. Zmarł 19 marca 1942 w osamotnieniu na rewirze (szpital obozowy).

             Rodzina błogosławionego Jana Narcyza Turchana, poczyniła starania i otrzymała jego prochy, które złożono na cmentarzu parafialnym w Biskupicach. Po wojnie została ufundowana przez rodzinę tablica, która została umieszczona w kościele. Na tablicy znajduje się napis: " Śp. Ojciec Narcyz Turchan, jest męczennikiem za Wiarę i Ojczyznę".

            Papież Jan Paweł II, zaliczył Ojca Narcyza Turchana w poczet błogosławionych, jako jednego ze 108 męczenników II wojny światowej. Msza odbyła się 13 czerwca 1999 roku w Warszawie. Wspomnienie liturgiczne jest obchodzone w dzienną pamiątkę śmierci i 12 czerwca w grupie 108 błogosławionych. 

* Nota biograficzna pochodzi ze strony internetowej: https://sptrabki.szkolnastrona.pl/art,3,szkola-podstawowa-w-trabkach

 

 

 

Przewiń do góry