Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook
Stypendia dla uczniów zamieszkujących powiat wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat wielicki z powiatowego programu stypendialnego na rok szkolny 2024/2025.
 
Od dnia 30 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. można składać wnioski (druk do pobrania) o przyznanie stypendium z Powiatowego Programu Stypendialnego za wyniki
 
w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne - (Uwaga - w 2024 roku 30 czerwca i 31 sierpnia przypadają w dni wolne od pracy). Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie dot. miejsca zamieszkania kandydata do stypendium (druk do pobrania). Uczniowie, którzy otrzymają informację od Komisji Stypendialnej o przyznanym stypendium na rok szkolny 2024/2025 złożą dodatkowo oświadczenie podatkowe, PIT-2A oraz oświadczenie dot. wykorzystania wizerunku (druki zostaną przesłane wraz z informacją o przyznanym stypendium).
 
Dane osób zawarte we wniosku o stypendium będą przetwarzane przez Powiat Wielicki, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2 zgodnie z INFORMACJĄ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Starostwie Powiatowym w Wieliczce.
 
Załączniki – do pobrania na stronie E-Urzędu:
Przewiń do góry