Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Podczas IV sesji Rady Gminy Biskupice odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień najzdolniejszym uczniom naszej gminy. Uczniowie, wspierani przez rodziców, mieli okazję odebrać nagrody z rąk Wójt - Renaty Gawlik, kierownik Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu – Agnieszki Fliśnik oraz Przewodniczącej Rady Gminy Biskupice – Kingi Dąbrowskiej.

W tegorocznej edycji przyznawania stypendiów brano pod uwagę najlepsze wyniki w nauce, wysoką frekwencję na zajęciach szkolnych, zachowanie godne naśladowania oraz szczególne osiągnięcia. Nagrody Wójta Gminy Biskupice otrzymało łącznie 13 uczniów z sześciu szkół podstawowych. Wyróżnienie to stanowi także zachętę dla innych uczniów do ciężkiej pracy i dążenia do osiągania wybitnych wyników.  Dodatkowo, każdy z uczniów, został uhonorowany nagrodą sponsorowaną przez Radnych i Sołtysów.

W ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Biskupice”, w 2023 r. stypendia Wójta Gminy Biskupice otrzymali następujący uczniowie placówek oświatowych Gminy:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BISKUPICACH:

 1. Emilia Dudzik kl. VIII
 2. Wojciech Szuber kl. VIII
 3. Julia Zagól kl. VIII

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BODZANOWIE :

 1. Bartosz Domagała klasa VII
 2. Magdalena Dziedzic kl. VIII

 
3. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAZANACH:

 1. Piotr Chmiel klasa VIII
 2. Kinga Kulma klasa VII

 
4.  SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEBIECZANACH:

 1. Tomasz Bączek klasa VIII
 2. Filip Ruśkowski klasa VIII
 3. Karolina Wachel klasa VIII

          

5. SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWKOWICACH :

 1. Kamil Synowiec klasa VIII
   

6. SZKOŁA PODSTAWOWA W TRĄBKACH:

 1. Zofia Michałek kl. VII
 2. Maksymilian Tomasik kl. VII

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Przewiń do góry