Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodnicząca Rady Gminy Biskupice - Kinga Dąbrowska informuje, iż w dniu  26 czerwca 2024 r., o godz.  16.00  (środa)  w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice (Tomaszkowice  455,  sala konferencyjna)  odbędzie się V sesja Rady Gminy Biskupice (sesja nadzwyczajna).

Program sesji :

  1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
  2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/477/23 Rady Gminy  Biskupice  z dnia  21 grudnia  2023 roku. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Biskupice.
  3.  Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2024 rok,  Nr LXXV/478/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku.
  4. Podjęcie  Uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy   Domowej i  Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
  5. Podjęcie Uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr  XLIII/309/21  Rady Gminy Biskupice z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
  6. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewiń do góry