Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zgodnie z podpisaną umową, trzy historyczne kapliczki w miejscowościach Biskupice, Łazany oraz Trąbki  zostaną odrestaurowane  i odzyskają swój dawny blask. Prace konserwatorsko-renowacyjne obejmować będą gruntowną renowację kapliczek, przywracając im ich pierwotny wygląd i walory artystyczne.

Pierwszym obiektem poddanym renowacji będzie kapliczka kolumnowa z figurą N.M. Panny z 1898 roku, znajdująca się w Trąbkach. Kapliczka ta została wpisana do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 84/865 i zlokalizowana jest na działce nr 534/8 w Trąbkach.

DSC_2634.jpeg

Drugim obiektem jest kapliczka z figurą Matki Boskiej z 1901 roku, usytuowana w Łazanach. Kapliczka ta również została wpisana do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 83/865 i znajduje się na działce 409/3 w Łazanach.

DSC_2621.jpeg

Ostatnim obiektem, który zostanie poddany renowacji, jest kapliczka słupowa z figurą św. Jana Nepomucena w Biskupicach, wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-561.

DSC_2607.jpeg

W ramach prac konserwatorsko – renowacyjnych planuje się kompleksowe działania mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu i funkcji kapliczek, co przyczyni się do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz poprawy walorów estetycznych miejscowości. Renowacja obejmie m.in. oczyszczenie i konserwację rzeźb oraz elementów architektonicznych, renowację tynków, malowanie i inne prace renowacyjne niezbędne do przywrócenia kapliczkom ich dawnej świetności.

Całkowity koszt renowacji obiektów wyniesie 105 500,000 złotych. Prace te zostaną wykonane przez Pana Marcina Książka, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą MIDAS Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Zgodnie z postanowieniami umowy, jaka została zawarta między Wójt Gminy Biskupice - Renatą Gawlik a Wykonawcą,   prace powinny zostać zakończone do 30 listopada 2024 roku.

Warto zaznaczyć, że zadanie finansowane jest dotacją na poziomie 98% wartości projektu z Programu "Polski ład" - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dzięki temu wsparciu możliwe będzie przywrócenie dawnej świetności oraz zachowanie historycznej wartości tych wyjątkowych obiektów.

logo polski ład.jpeg

 

Przewiń do góry