Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 26 czerwca odbyło się spotkanie grupy roboczej, która aktywnie uczestniczy w pracach nad nową Strategią Rozwoju Gminy Biskupice do 2030 roku. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele rady, sołectw, stowarzyszeń, fundacji, jednostek oraz grup nieformalnych.

Podczas obrad zaprezentowana została diagnoza, która była głównym elementem dyskusji. Omówiono również szczegółowy harmonogram pracy na najbliższe miesiące, co pozwoliło na określenie klarownych celów oraz działań, które należy podjąć w celu skutecznego wdrożenia strategii rozwoju. Wspólnie z uczestnikami spotkania zweryfikowano  oraz uzupełniono wnioski, jakie wybrzmiały z zaprezentowanej diagnozy.

Spotkanie grupy roboczej stanowiło ważny krok w procesie kształtowania strategicznego naszej gminy. Dzięki zaangażowaniu różnorodnych podmiotów oraz otwartej dyskusji udało się wypracować wstępne kierunki,  potrzeby  i priorytety rozwojowe gminy.

Obecnie zachęcamy Państwa do oddania swojego głosu w ANKIECIE, której wyniki pomogą w dalszej pracy nad tym strategicznym dokumentem. Kolejne spotkanie zaplanowano na lipiec.

ANKIETA <<<<< https://www.webankieta.pl/ankieta/1228953/bank-projektow-w-ramach-strategii-rozwoju-gminy-biskupice-do-2030-roku.html

 

Przewiń do góry