Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zawarto umowy na realizację zadania pn.  „Modernizacja dróg na terenie Gminy Biskupice". Ze względu na szeroki zakres prac obejmujący  łącznie 9 odcinków dróg, zadanie podzielono na dwie części. Pierwsza z nich  zakłada modernizację 8 odcinków, natomiast część druga dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej 560004K Trąbki – Darczyce ( tzw. „białej dogi”) wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz  z linią oświetlenia ulicznego.


W ramach części pierwszej, modernizacji zostaną poddane drogi takie jak:
1. „Przebieczany  - Łysa góra” etap 1 w km 0+000 do km 0+155 (dz. nr 701, 736/2, 748/1, 734/1),
2. Przebieczany droga na  dz. nr 1013/2 w km 0+000 do 0+115,
3. „Bodzanów do Ogrodowej (Lipki) w km 0+000 do km 0+213 (dz. nr 283, 633/2),
4. Bodzanów droga na  dz.nr 527 w km 0+000 do 0+490,
5. Sławkowice  droga na dz. nr 93 w km 0+000 do km 0+444,
6. Przebieczany droga na  dz.nr 294/2 w km 0+025 do km 0+408,
7. Bodzanów – Ochmanów w km 0+500 do km 0+556,02 oraz od km 0+611,38 do km 1+010,76,
8. Sławkowice droga na   dz.nr 131 w km 0+004 do km 0+156.
 Najlepszą ofertę na część pierwszą zadania złożyła firma PRODiM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Natomiast częścią drugą, czyli przebudową drogi gminnej 560004K Trąbki – Darczyce, zajmie się Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe JANDA Janina Duda z siedzibą w Mszanie Dolnej.

Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik zawarła już niezbędne Umowy z Wykonawcami, co oznacza, że prace modernizacyjne rozpoczną się wkrótce. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej w gminie Biskupice, co będzie miało pozytywny wpływ na mieszkańców oraz rozwój lokalnej społeczności.

Całość zadania opiewa na kwotę 9 177 601,07 złotych z czego 8 000 000,00 złotych pochodzić będzie z dofinansowania z Programu „Polski ład” (87,17%).

logo polski ład.jpeg

 

Przewiń do góry