Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazały się listy zadań, które zostaną wsparte dofinansowaniem w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Dla gminy Biskupice przewidziano pomoc finansową na przebudowę drogi Sławkowice – Niżowa. Łączny koszt inwestycji to kwota  4 270 231,91zł.   Zadanie realizowane będzie przez 2 lata. W 2022 roku  na modernizację drogi przyznano kwotę 195 066 złotych. W 2023  na ten cel do gminy wpłynie suma 2 574 208 złotych. Łącznie dotacja wyniesie 2 769 274 zł.  Zadanie finansowane jest na poziomie 65 % , pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy.

 

Na liście wyszczególniono również kwoty zadań wieloletnich, które są już w realizacji, w  ramach  naboru rozstrzygniętego w roku 2021. W przypadku naszej gminy są to 2 zadania:

  1. „Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+300,00-3+159,10 w miejscowości Szczygłów i Zabłocie" ( projekt przewidziany na 3 lata – w sumie dofinansowanie wyniesie 2 942 055,00 zł);

                                                                          szczyglow 5.jpeg

     
  2. " Przebudowa drogi gminnej Łazany - Zabłocie Nr 560005K od km 0+011,61 do km 1+732, 87 w miejscowościach Łazany i Trąbki, Gmina Biskupice" ( projekt przewidziany na 2 lata – w sumie dofinansowanie wyniesie 2 075 774 złote).

 

łazany 2.jpeg

 

loga rfd.png

Przewiń do góry