Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Dnia 4  lipca podpisano umowę na wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej Tomaszkowice – Chorągwica. Oprócz opisów technicznych, przekrojów konstrukcyjnych, uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci, koncepcja pozwoli na wskazanie rozwiązań kolizji z infrastrukturą obcą ze wskazaniem szacowanej zajętości terenu.

Planowana szerokość jezdni to 3,5 oraz 1 m utwardzonego pobocza. Koncepcja pozwoli na rozpoczęcie rozmów z właścicielami nieruchomości,  wzdłuż których niezbędne będzie pozyskanie terenu umożliwiające zachowanie parametrów drogi na całej jej długości. Termin wykonania koncepcji to 13 września 2024 r. Po uzyskaniu dokumentu koncepcji możliwe będzie przystąpienie do podziałów geodezyjnych, sporządzenie projektu budowlanego  a następnie uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Podpisana umowa stanowi pierwszy ale także najważniejszy krok w realizacji celu jakim jest przebudowa drogi gminnej  Tomaszkowice  - Chorągwica.

Wykonawcą koncepcji jest biuro projektowe Piotr Frosztęga FDELITA.

Przewiń do góry