Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.) Wójt Gminy Biskupice  podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biskupice, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości.

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 237, położona w miejscowości Bodzanów, jednostka Biskupice,                          o powierzchni 0,08ha, w tym użytków Bi- 0,08ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00023383/3, zabudowana budynkiem o numerze porządkowym Bodzanów 573.

2.Opis nieruchomości

Nieruchomość, o której mowa w pkt 1 zbudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym (w tym poddasze użytkowe), ogrodzona .

3.Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania

Przedmiotowa działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol D10MN), terenach dróg publicznych- droga zbiorcza (symbol 7KDZ), oraz strefie potencjalnego ponadnormatywnego oddziaływania terenów komunikacji- Kpu.

4.Termin zagospodarowania nieruchomości

BRAK

5.Cenę nieruchomości

BRAK

6.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

BRAK

7.Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

BRAK

8.Terminy wnoszenia opłat

BRAK

9.Zasady aktualizacji opłat

BRAK

10.Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub  oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość, o której mowa w pkt 1 przeznaczona jest do oddania w użyczenie.  

11.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

BRAK

 

Do pobrania:

DOCXWykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biskupice, przeznaczonej do oddania w użyczenie 17 02 2022.docx (16,81KB)
PDFWykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biskupice, przeznaczonej do oddania w użyczenie 17 02 2022.pdf (67,50KB)
 

 

 

Przewiń do góry