Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, dziewiętnastej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Partnerem strategicznym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych a partnerem wspierającym został Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie, a co najmniej jeden ze współwłaścicieli podlega ubezpieczeniu w KRUS.

konkurs-KRUS1.jpeg

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS formularza zgłoszeniowego w terminie do 22 kwietnia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy rolników do udziału w Konkursie, laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który dostępny jest we wszystkich Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS oraz na stronie internetowej Kasy https://www.krus.gov.pl/

 

Więcej:  https://www.krus.gov.pl/artykul/inauguracja-xix-ogolnokrajowego-konkursu-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

 

Przewiń do góry