Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W związku ze wzrostem kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom. Na obsługę zadania samorządy gminne otrzymają 2% wartości wypłaconej kwoty dodatków osłonowych w swojej gminie.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy Gminy Biskupice  mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Trąbki 340) lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Biskupice (Tomaszkowice 455), w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Dodatek osłonowy przysługuje, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy, zostanie złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

 

Do pobrania:

PDFWniosek o wypłatę dodatku osłonowego.pdf.pdf (174,74KB)Więcej informacji o dodatku znajdziesz tutaj: www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Infolinia - (12) 250 77 97

Przewiń do góry