Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Podczas spotkania, w dniu 22 lutego 2022 roku w Urzędzie Gminy Siepraw, pod Sprzeciwem wobec propozycji korytarzy drogi ekspresowej S7 zaproponowanych w „Studium Korytarzowym dla projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice” podpis swój złożył wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala.

W spotkaniu uczestniczyli również: Małgorzata Duży - burmistrz Świątnik Górnych, Renata Gawlik - wójt Gminy Biskupice, Piotr Piotrowski - wójt Gminy Mogilany oraz Artur Kozioł - burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, którzy w ubiegłym tygodniu podpisali wspólny protest.
Jednocześnie, podczas spotkania w Sieprawiu, obecni samorządowcy podziękowali mieszkańcom swoich gmin za wsparcie sprzeciwu wobec wszystkich propozycji korytarzy drogi ekspresowej S7 i podpisali wspólne Stanowisko.
 
Treść Stanowiska:
 
Z zaskoczeniem i zdumieniem przyjmujemy kolejne komunikaty medialne prezentowane przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące obecnych i nowych wariantów korytarzy drogi ekspresowej S7 zaproponowanych w „Studium Korytarzowym dla projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice”.
 
Pragniemy podkreślić, że sugerowanie kolejnych rozwiązań będzie budziło jeszcze większy sprzeciw społeczny. Wspólnie mówimy stanowcze NIE dla poprowadzenia drogi ekspresowej przez nasze gminy!
 
Realizacja drogi ekspresowej w tym obszarze przyniosłaby ogromne koszty nie tylko finansowe, ale przede wszystkim negatywne skutki społeczne i środowiskowe.
 
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że dotychczasowe błędy popełnione przy projektowaniu obecnych wariantów korytarzy drogi ekspresowej S7 powinny być przestrogą przed kolejnymi nieprzemyślanymi działaniami i zagrażają „prawu własności mieszkańców”.
 

 

 
 

 

Przewiń do góry