Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook
Referaty Urzędu Gminy - telefony
                                              
 ikona-telefonu-kopia-e1445709477626.png             Centrala: (12) 250-68-99
                                                  Sekretariat: (12) 289-70-70
                                                  Fax: (12) 250-67-66

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

 
   
Kierownik USC (12) 250-69-50 lub wew. 50
Zastępca kierownika USC

(12) 250-69-50 lub wew. 50

   

Referat Planowania i Finansów

 
   
Skarbnik  (12)  289-70-72 lub wew.72
Stan. ds. podatków i rolnictwa

(12)  289-70-76 lub wew.76
(12)  289-70-77 lub wew.77

Stan. ds. księgowości budżetowej   (12)  289-70-73 lub wew.73
(12)  289-70-74 lub wew.74
Kasa  - stan. ds. księgowości budżetowej   (12)  289-70-75 lub wew.75
   
 
Referat Planowania Inwestycji, Funduszy i Rozwoju Gminy
 
Kierownik referatu (12)  289-70- 90 lub wew.90
Stan. ds. pozyskiwania funduszy (12)  289-70- 90 lub wew.90
Stan. ds. pozyskiwania funduszy (12)  289-70- 90 lub wew.90
Stan.ds. zamówień publicznych (12)  289-70-70 lub wew.42
   
Referat Infrastruktury Technicznej i Realizacji Inwestycji
   
Kierownik referatu (12) 289-70-70 lub wew. 70
Stan. ds. drogownictwa (12)  289-70-86 lub wew.86
Stan. ds. drogownictwa (12)  289-70-97 lub wew.97
   
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
   
Kierownik referatu (12)  289-70-94 lub wew.94
Stan. ds. gospodarki odpadami komunalnymi (12)  289-70-94 lub wew.94
Stan. ds. gospodarki wodno-ściekowej (12)  289-70-85 lub wew.85
Stan. ds. ochrony środowiska (12)  289-70-87 lub wew.87
   
Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
 
Kierownik referatu (12)  289-70-89 lub wew.89
Stan. ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami (12)  289-70-89 lub wew.89
Stan. ds. planowania przestrzennego (12)  289-70-88 lub wew.88

Stan. ds. gospodarki nieruchomościami

(12)  289-70-88 lub wew.88
 
Referat Organizacyjno-Administracyjny
 
Kierownik (12) 289-70-70-66 wew.66
Sekretariat (12) 289-70-70, (12) 250 68 99
Stan. ds. kadr    (12) 289-70-92 lub wew.92
Stan.ds. działalności gospodarczej (12) 289-70-92 lub wew.93
Stan. ds.obywatelskich (12) 289-70-96 lub wew.96
Stan.ds.archiwum (12) 289-70-92 lub wew.93
Stan.ds.informatyki (12) 289-70-83 lub wew.83
Inspektor ochrony danych (12) 289-70-92 lub wew.93
   
Referat Bezpieczeństwa, Sportu, Zdrowia i Promocji
   
Kierownik (12) 289-70-83 wew.83
Stan. ds. obrony cywilnej,  zarządzania kryzysowego (12) 289-70-83 wew.83
Stan. ds. sportu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień 12) 289-70-81 lub wew.78
Stan. ds.  promocji i współpracy z instytucjami pożytku publicznego (12) 289-70-81 lub wew.81
 
   
   
Zespół Ekodoradców  
   
Główny Ekodoradca (12) 289-70-95 lub wew.95
Ekodoradca (12) 289-70-80 lub wew.80
   
   
 
Przewiń do góry