Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego i Uchwały Antysmogowej przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości wyposażonych w nieekologiczne źródła grzewcze o konieczności ich wymiany.

Kotły pozaklasowe potocznie zwane kopciuchami powinny zostać wymienione do końca 2022r., z kolei do końca 2026r. o tym obowiązku powinny pamiętać osoby użytkujące kotły klasy 3 i 4.

Od 1 stycznia 2023r. zakaz użytkowania dotyczyć będzie również kominków o sprawności cieplnej poniżej 80% lub niespełniających norm ekoprojektu.

Osobom zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania do wymiany starego źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym oraz modernizacji instalacji grzewczej przypominamy o możliwości uzyskania refundacji do kwoty 7 000,00zł w ramach programu współfinansowanego ze środków RPO WM „Wymiana pieców i kotłów w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie gminy Biskupice – II edycja”.

JEDNOCZEŚNIE CHCEMY PODKREŚLIĆ, ŻE UZYSKANIE DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU „WYMIANA KOTŁÓW I PIECÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY BISKUPICE – II EDYCJA” JEST MOŻLIWE W SYTUACJI, GDY WYDATKI ZWIĄZANE Z WYMIANĄ PIECA I MODERNIZACJĄ INSTALACJI GRZEWCZEJ PONOSZONE SĄ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ DATA ZAWARCIA UMOWY Z GMINĄ.

Podpisanie umowy poprzedza wykonanie oceny energetycznej, której celem jest stwierdzenie ewentualnej konieczności przeprowadzenia termomodernizacji budynku przed wymianą pieca.

Zachęcamy do składania wniosków jeszcze w tym roku kalendarzowym (zważywszy na konieczność wykonania oceny energetycznej), nawet jeśli planują Państwo wymianę urządzeń grzewczych w 2022.

Zatrudnieni w Urzędzie Gminy Ekodoradcy udzielą Państwu również informacji w zakresie innych programów dofinansowujących wymianę źródła grzewczego, działań termomodernizacyjnych, jak również montażu instalacji OZE. Pomoc ekodoradców obejmuje także składanie wniosków aplikacyjnych w programie Czyste Powietrze czy Mój prąd (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu spotkania).
Zapraszamy do kontaktu pod numerami: (12 ) 289 70 95 lub (12) 289 70 80.

loga unijne(1).jpeg

 

u.jpeg

Przewiń do góry