Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

23 lutego 2022r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o OZE. Zmiany umożliwią samorządom terytorialnym zakończenie realizacji rozpoczętych tzw. projektów parasolowych i grantowych na montaż i zakup instalacji fotowoltaicznych.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy prosument energii odnawialnej, który do 31 marca 2022r. podpisze umowę na dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem realizującym projekt parasolowy – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz do końca grudnia 2023r. złoży prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do Operatora Sieci Dystrybucyjnej będzie mógł być rozliczany na dotychczasowych zasadach, czyli w systemie opustowym.

Inicjatywa odpowiada na zastrzeżenia samorządów, które kilkukrotnie podkreślały, że zmiana systemu rozliczeń prosumentów z opustowego na net-billing spowoduje, iż beneficjenci programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych będą rezygnować z dalszego w nich uczestnictwa.

Przewiń do góry