Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice ogłasza przeprowadzenie  konsultacji projektu  uchwały Rady Gminy Biskupice  w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko –ORLIK 2012  w Tomaszkowicach”.

 

Konsultacje będą trwały od  7 marca  2022 r. do 14 marca 2022 r.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Biskupice , bądź posiadające siedzibę na jej terenie.

 

Wszelkie uwagi, wnioski i opinie do projektu  Uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie zmiany:  Uchwały Rady Gminy Biskupice Nr VII/32/11 z dnia 24.02. 2011 r. w sprawie regulaminu  korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Tomaszkowicach ,należy składać na zamieszczonym poniżej  formularzu:

 

► na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455

► drogą elektroniczną na adres:

 

Treść projektu Uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie  regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Tomaszkowicach i formularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Do pobrania:

DOCOgłoszenie o konsultacjach.doc (38,00KB)
DOCZarządzenie Nr 0050 33 2022.doc (36,50KB)
DOCRegulamin korzystania z ORLIKA.doc (33,50KB)
PDFZarządzenie 0050 33 2022.pdf (295,80KB)
 

Przewiń do góry