Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice ogłasza konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2022 roku.

 

Konsultacje będą trwały od 14 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r.

 

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Biskupice, bądź posiadające siedzibę na jej terenie.

Wszelkie uwagi, wnioski i opinie do projektu programu należy składać na zamieszczonym poniżej formularzu:

  • na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455
  • drogą elektroniczną na adres:

Tekst projektu programu i formularz zgłaszania uwag w załączeniu.

 

Do pobrania:

PDF0050.37.pdf (102,63KB)
 

 

 

 

Przewiń do góry