Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita, w dniu 23.03.2022, podpisał umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z samorządowcami z powiatów: krakowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego.

Podpisane umowy dotyczą zarówno zadań jednorocznych, jak i wieloletnich. To 25 inwestycji z bezpieczeństwo Mieszkańców i rozwój regionu. Łącznie umowy te opiewają na kwotę prawie 47,2 mln złotych, a wartość tych inwestycji to prawie 82 mln złote. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to największy w historii program inwestycji lokalnych, z którego do Małopolski trafi – łącznie z naborem na rok 2022 – znacznie ponad miliard złotych. Wiele z tych inwestycji otrzymało kilka milionów złotych dofinansowania -  mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Do Gminy Biskupice trafią środki na przebudowę drogi gminnej Sławkowice -  Niżowa. Łączny koszt inwestycji to kwota 4 272 231,91 zł. Zadanie realizowane będzie przez 2 lata. W 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację drogi przyznano kwotę 195 066 zł. W 2023 na ten cel do gminy wpłynie suma 2 574 208 złotych. Łącznie dotacja wyniesie 2 769 274 zł. Zadanie finansowane jest na poziomie 65%, pozostałe środki
pochodzić będą z budżetu gminy.

Umowę potwierdzająca przyznane dofinansowanie podpisała Wójt Gminy – Renata Gawlik przy kontrasygnacie Skarbnik – Agnieszki Gągulskiej.

Podczas spotkania podpisane zostały także umowy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych. Jedno z zadań dotyczy tez naszej gminy -   przebudowy drogi  powiatowej w Trąbkach i Zabłociu. 

fot.W.Chmiela

 

 

 

Przewiń do góry