Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego i Uchwały Antysmogowej przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości wyposażonych w nieekologiczne źródła grzewcze o konieczności ich wymiany. Kotły pozaklasowe potocznie zwane kopciuchami powinny zostać wymienione do końca 2022r., z kolei do końca 2026r. o tym obowiązku powinny pamiętać osoby użytkujące kotły klasy 3 i 4. Od 1 stycznia 2023r. zakaz użytkowania dotyczyć będzie również kominków o sprawności cieplnej poniżej 80% lub niespełniających norm ekoprojektu.

Osobom zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania do wymiany starego źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym oraz do modernizacji instalacji grzewczej przypominamy o możliwości uzyskania refundacji do kwoty 7 000,00zł w ramach programu współfinansowanego ze środków RPO WM „Wymiana pieców i kotłów w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie gminy Biskupice – II edycja”. Jednocześnie przypominamy, że uzyskanie dofinansowania w ramach projektu jest możliwe tylko w sytuacji, jeśli wydatki związane z wymianą pieca i modernizacją instalacji grzewczej są ponoszone po zawarciu umowy z Gminą. Podpisanie umowy poprzedza wykonanie oceny energetycznej, której celem jest stwierdzenie ewentualnej konieczności przeprowadzenia termomodernizacji budynku przed wymianą pieca.

Innym narzędziem w ramach którego możliwa jest refundacja wydatków związanych z wymianą pieca i modernizacją instalacji co i cwu jest Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z gminami, w którym Beneficjent może ubiegać się o zwrot kosztów zakupu nie tylko do pieca gazowego, ale również pompy ciepła, pieca pelletowego, czy też ogrzewania elektrycznego. Program ten daje także możliwość ubiegania się o dofinansowanie na inny zakres przedsięwzięcia tj. współfinansowanie działań termomodernizacyjnych, jak również montaż instalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Ekodoradców Urzędu Gminy Biskupice pod numerami (12) 289 70 95 lub (12) 289 70 80. Pomoc ekodoradców obejmuje także składanie wniosków aplikacyjnych (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu spotkania).

loga unijne(1).jpeg

 

u.jpeg

 

Przewiń do góry