Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przypominamy, że w związku z uruchomionym z dniem 1 lipca 2021r. rejestrem CEEB, czyli Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków na właścicielach budynków mieszkalnych, lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej spoczywa obowiązek  złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. Dla nowopowstałych budynków i nieruchomości, w których zainstalowano nowe źródło ciepła okres ten wynosi 14 dni.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Do złożenia deklaracji w tej formie niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub korzystanie z e–dowodu;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Biskupice na Dzienniku Podawczym.

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905


Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów będą groziły kary grzywny.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://zone.gunb.gov.pl lub u ekodoradców Urzędu Gminy Biskupice pod numerem (12) 289 70 95/
(12) 289 70 80.

 

Przewiń do góry