Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu. Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny obywatelom Ukrainy będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wnioski należy składać na Dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka

Poniżej wniosek do pobrania. Wnioski dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice.

Wnioski mogą być również składane w formie elektronicznej w wykorzystaniem platformy ePUAP, podpisane Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do pobrania:

DOCXWniosek świadczenia.docx (71,49KB)

DOCXKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.docx (17,44KB)
 

 

Przewiń do góry