Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Szanowni Państwo, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd zostanie uruchomiony z dniem 15 kwietnia 2022r. Nowe zasady Programu zostaną opublikowane do dnia 1 kwietnia 2022r.

Obecnie przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wynosi 300 dni roboczych liczonych od dnia zarejestrowania wniosku. W przypadku, gdy wniosek wymaga uzupełnienia termin przewidziany na ocenę wynosi 350 dni, pod warunkiem przesłania przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych informacji/dokumentów w terminie (max. 10 dni roboczych) poprzez aplikację GWD. NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków.

 

 

Przewiń do góry