Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Nazwa projektu: „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie”

Dofinansowanie: Ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł.

Opis przedsięwzięcia: Zadanie pn. „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie” było realizowane w latach 2018 – 2021. Polegało na wybudowaniu dwóch budynków użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne w Gminie Biskupice. W Przebieczanach powstała świetlica o powierzchni użytkowej 226 m2.  Jest to budynek parterowy, centralną częścią budynku stanowi sala z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć, spotkań z mieszkańcami oraz wydarzeń kulturalnych. Obiekt usytuowany jest obok boiska oraz placu zabaw. W Sułowie powstał Dom Kultury o powierzchni użytkowej 192 m2.. Budynek jest także parterowy, na dole znajduje się sala wielofunkcyjna, pomieszczenia biurowe, zaplecze kuchenne oraz sanitarne. Budynek usytuowany jest obok placu zabaw.  Oba budynki przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych - powstały podjazdy ułatwiające komunikację i zlikwidowano także bariery architektoniczne wewnątrz obiektów.

 

loga2-1000x194.jpeg

Przewiń do góry