Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Informujemy, że od 2016r. na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt prowadzona jest lista niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu i uchwały antysmogowej dla Małopolski.

Jednocześnie od dnia 30 września 2020r. na stronie https://lista-zum.ios.edu.pl dostępna jest ogólnopolska lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). W związku z rozwojem listy ZUM dnia 30 czerwca 2022r. nastąpi wygaszenie małopolskiej listy niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe. Po tym terminie nie będą już przyjmowane nowe zgłoszenia i lista nie będzie aktualizowana o nowe urządzenia. Małopolska lista będzie jednak wciąż obecna na stronie internetowej w wersji archiwalnej.

Na ogólnopolskiej liście ZUM można znaleźć nie tylko urządzenia na paliwa stałe, ale także urządzenia na paliwa ciekłe i gazowe oraz urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Na liście rejestrowane są również materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwiowa itp. Przy korzystaniu z ogólnopolskiej listy należy pamiętać, że zgodnie z uchwałą antysmogową w Małopolsce nie jest dopuszczone instalowanie kotłów na paliwo stałe z ręcznym załadunkiem paliwa (bez automatycznego podajnika). Wyjątek stanowią jedynie kotły zgazowujące.

Przewiń do góry