Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Gmina Biskupice po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji  i Nauki pod nazwą “Poznaj Polskę” na realizację krajowych wycieczek szkolnych  o charakterze edukacyjnym. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstawy programowej w szkołach. W  2022 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 54 000 zł.

Łączny koszt zrealizowanych wycieczek wyniósł 67 500 zł., w tym 13 500 zł stanowił wkład własny - wpłaty rodziców. W 2023 r. w kolejnej edycji przedsięwzięcia przyznano Gminie 45 000 zł dofinansowania do realizacji zadania, którego łączny koszt wyniesie 56 250 zł. Wkład własny do projektu stanowić będą wpłaty rodziców w wysokości 11250 zł.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu wsparcie organów w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Realizacja projektu pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu

---------------------------

Gmina Biskupice otrzymała wsparcie finansowe  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji  i Nauki pod nazwą “Poznaj Polskę” na realizację krajowych wycieczek szkolnych  o charakterze edukacyjnym.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstawy programowej w szkołach.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi: 24 000,00 zł.

Wkład własny – wpłaty rodziców: 6 000,00 zł.

Całość przedsięwzięcia  30 000,00 zł.

          Program „Poznaj Polskę” ma na celu wsparcie organów w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

         Realizacja projektu pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu (https://www.gov.pl/web/polski-lad).

1460x616.jpeg

------------------------

Przewiń do góry