Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Gmina Biskupice otrzymała wsparcie finansowe  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji  i Nauki pod nazwą “Poznaj Polskę” na realizację krajowych wycieczek szkolnych  o charakterze edukacyjnym.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstawy programowej w szkołach.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi: 24 000,00 zł.

Wkład własny – wpłaty rodziców: 6 000,00 zł.

Całość przedsięwzięcia  30 000,00 zł.

          Program „Poznaj Polskę” ma na celu wsparcie organów w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

         Realizacja projektu pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu (https://www.gov.pl/web/polski-lad).

Przewiń do góry