Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Od kilku miesięcy trwają prace związane z realizacją zadania pn. . „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice (w Gminie Biskupice)”. Inwestycja przewiduje budowę   traktu pieszo – rowerowego. W ramach realizacji zadania  przebudowane zostaną  zjazdy do posesji, wymieniona zostanie  nawierzchnia drogi, a także wykonane  będzie  odwodnienie w postaci kanalizacji opadowej wraz z włączeniem proj. kanalizacji do istniejącej kanalizacji deszczowej.  Według planu prace powinny zostać zakończone  w sierpniu 2022 roku.

Całość inwestycji to koszt  4 582 407, 09 zł brutto z czego 2 480 000,00 zł to kwota pozyskana  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

loga unijne(1).jpeg

 

 

 

Przewiń do góry