Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Trwają prace związane z przebudową odcinka  drogi gminnej  relacji Łazany – Zabłocie w miejscowości Łazany i Trąbki. Łączna długość przebudowywanego odcinka to około 1730 m. Zakres inwestycji przewiduje budowę ścieżki rowerowej połączonej z chodnikiem.

W ramach prac wykonana zostanie nowa warstwa ścieralna wraz z niezbędnymi poszerzeniami jezdni. Przebudowie  poddany będzie system odwodnienia wzdłuż całej drogi oraz na włączeniu do drogi powiatowej nr 2019 K Trąbki – Niegowić (budowa kanalizacji, przebudowa rowów). Planuje się zmodernizować kolidującą z inwestycją sieć gazową, o łącznej długości około 260m. Wykonawca zabezpieczy  istniejącą  infrastrukturę techniczną (sieć elektroenergetyczną, sieć telekomunikacyjną, sieć wodociągową). Jak podają zapisy umowy realizacja zadania pn."Przebudowa drogi gminnej Łazany - Zabłocie Nr 560005K od km 0+011,61 do km 1+732, 87 w miejscowościach Łazany i Trąbki, Gmina Biskupice" ma zakończyć się w czerwcu 2022 roku. Kwota inwestycji to 3 914 088 64 zł, ok w 55% finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

loga rfd.png

 

 

Przewiń do góry