Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego i Uchwały antysmogowej dla Małopolski przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości wyposażonych w nieekologiczne źródła grzewcze o konieczności ich wymiany.

Kotły pozaklasowe potocznie zwane „kopciuchami” powinny zostać wymienione do końca 2022r., z kolei do końca 2026r. o tym obowiązku powinny pamiętać osoby użytkujące kotły klasy 3 i 4. Od 1 stycznia 2023r. zakaz użytkowania dotyczyć będzie również kominków o sprawności cieplnej poniżej 80% lub niespełniających norm ekoprojektu.

Jednocześnie informujemy, że terminy wymian urządzeń grzewczych na dzień dzisiejszy nie uległy zmianie.

Osobom zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania do wymiany starego źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym oraz do modernizacji instalacji grzewczej przypominamy o możliwości uzyskania refundacji do kwoty 7 000,00zł w ramach programu współfinansowanego ze środków RPO WM „Wymiana pieców i kotłów w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie gminy Biskupice – II edycja”. Uzyskanie dofinansowania w ramach projektu jest możliwe tylko w sytuacji, jeśli wydatki związane z wymianą pieca i modernizacją instalacji grzewczej są ponoszone po zawarciu umowy z Gminą. Podpisanie umowy poprzedza wykonanie oceny energetycznej, której celem jest stwierdzenie ewentualnej konieczności przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych w budynku.

Innym narzędziem, w ramach którego możliwa jest refundacja wydatków związanych
z wymianą pieca i modernizacją instalacji co i cwu jest Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z gminami. Beneficjent Programu może ubiegać się o refundację kosztów zakupu nie tylko pieca gazowego, ale również pompy ciepła, pieca pelletowego, czy też ogrzewania elektrycznego. Program ten daje także możliwość ubiegania się o dofinansowanie na inny zakres przedsięwzięcia m.in. działania termomodernizacyjne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Ekodoradców Urzędu Gminy Biskupice pod numerami (12) 289 70 95 lub 289 70 80. Pomoc ekodoradców obejmuje także składanie wniosków aplikacyjnych (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu spotkania).

Przewiń do góry