Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W pierwszą niedzielę września w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach równolegle z organizowanym II przeglądem folklorystycznym Zespół Ekodoradców Gminy Biskupice zachęcał mieszkańców użytkujących kotły na paliwo stałe do ich wymiany z wykorzystaniem dostępnej oferty dofinansowań Działania ukierunkowane były na zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza. Zainteresowani mogli również skorzystać z doradztwa związanego z montażem odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków.

Ekodoradcy przedstawiali dostępne warianty dofinansowań zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych.  Na eko - stoisku można było wypełnić  deklarację dotyczącą użytkowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, której obowiązek złożenia spoczywa na właścicielach/ zarządcach budynków w ramach obowiązującej od 1 lipca br. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W trakcie imprezy można było także skorzystać z oferty  edukacji ekologicznej dla młodszych uczestników wydarzenia. Dzięki  akcji edukacyjnej prowadzonej przez Fundację ARKA dzieci i młodzież mogły zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi ochrony środowiska  naturalnego, jak również wziąć udział w grach i zabawach ściśle związanych z  tematyką kształtującą w nich nawyki proekologiczne.

W trakcie prelekcji na stoisku z roślinami antysmogowymi mieszkańcy, poza otrzymaniem darmowej rośliny antysmogowej, mogli również dowiedzieć się o szkodliwym wpływie zanieczyszczeń, w tym tych pochodzących z domowych palenisk na środowisko i zdrowie ludzi. Słuchacze mogli zapoznać się z zobowiązującymi przepisami prawnymi dot. niskiej emisji i wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Całość wydarzenia była utrzymana w tonie promowania postawy proekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie poprawy efektywności energetycznej, oszczędności zasobów naturalnych oraz obniżenia niskiej emisji.

Zadanie wspófinansowane jest w ramach projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice – II edycja”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji - ZIT.

 

loga unijne(1).jpeg

 

 

 

 

Przewiń do góry