Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik podpisała  umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabłocie – Trąbki. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Biskupice a  firmą ETGAR reprezentowaną przez Macieja Ciesielskiego i Krzysztofa Wójcika.

Zakres zadania  obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3,5  km. Planowane jest podłączenie ok. 60 gospodarstw domowych.

Po wykonaniu projektu, którego zakończenie przewidywane jest na 31.05.2023 roku, gmina planuje ogłosić postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji.

Zadanie zostanie wsparte kwotą 5 186 000,00 złotych pochodzącą z budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej i wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji.

 

 

Przewiń do góry