Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Informujemy, że Gmina Biskupice w ramach programu poprawy systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice – poprzez budowę systemu monitorowania wodociągu rozpoczęła wymianę głównych wodomierzy wraz z montażem wodomierzy strefowych.

Inwestycja polega na rozbudowie monitoringu systemu wodociągowego na terenie Gminy Biskupice, poprzez wymianę istniejących analogowych wodomierzy głównych zlokalizowanych w istniejących komorach pomiarowych  oraz wstawieniu wodomierzy w komorach redukcyjnych.

Nowe wodomierze z funkcją zdalnego odczytu znacznie skrócą czas wykrycia niestandardowego przepływu, a tym samym skróceniu ulegnie  czasu wykrycia awarii i zmniejszenie ilości strat wody w sieci wodociągowej.

W związku z powyższym w najbliższym czasie mogą występować krótkotrwałe przerwy w dostawie wody, o każdej planowanej wymianie wodomierzy a tym samym ew. przerwie w dostawie wody będą Państwo powiadamiani osobnym zawiadomieniem.

 

Przewiń do góry