Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Mieszkańcy Sułowa, doczekali się pięknego obiektu, który służyć będzie całej społeczności lokalnej. Uroczyste przecięcie wstęgi nowowybudowanego Domu Kultury odbyło się 29 maja 2022, podczas PIKNIKU  RODZINNEGO.

Zaproszonych gości powitał sołtys miejscowości Sułów – pan Stanisław Świątko. Wspólnie z Panią Wójt -  Renatą Gawlik  zaprosili zebranych do symbolicznego przecięcia wstęgi, odsłonięcia tablicy pamiątkowej  a także do uczestnictwa w poświęceniu obiektu, którego dokonał ks. Jarosław Łabęda z Parafii pw. św. Marcina w Biskupicach.

Podczas oficjalnego otwarcia budynku nie zabrakło wzajemnych podziękowań. „W tym miejscu chciałbym  podkreślić zaangażowanie osób w powstanie tego miejsca.W pierwszej kolejności  dziękuję   jednej  z inicjatorek powstania tego obiektu - Pani Lucynie Masior pełniącej funkcję sołtysa Sułowa w latach 2007-2018 za to, że była głosem naszej społeczności i z niezwykłym zaangażowaniem zabiegała o budowę Domu Kultury. Podziękowania kieruję także do radnych poprzedniej i trwającej kadencji za przychylenie się do pomysłu budowy. Ze szczególnymi podziękowaniami zwracam się w stronę  Wójtów – obecnej Pani  Wójt - Renaty Gawlik  oraz Wójta poprzedniej kadencji – Henryka Gawora – bez Państwa aprobaty i wsparcia obiekt ten nigdy by nie powstał.”  – mówił radny i sołtys Sułowa, Stanisław Świątko.

Głos zabrała Wójt Renata Gawlik  - „To dla nas samorządowców bardzo wyjątkowa chwila. Inwestycja ta, można powiedzieć,  jest dziełem dwóch rad gminy, dwóch sołtysów oraz dwóch wójtów, bowiem starania o powstanie tego miejsca rozpoczęto w 2010 roku. Dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu osób dziś możemy uroczyście ten budynek otworzyć” – mówiła Wójt Gminy Biskupice Renata Gawlik.  „Mam nadzieję, że miejsce to stanie się ważnym punktem na mapie naszej gminy, i że Wy drodzy Mieszkańcy Sułowa, będziecie  z tego miejsca chętnie korzystać”.

Życzenia  i podziękowania złożył także obecny na otwarciu Wójt kadencji 2010 -2018, a obecnie Wicestarosta  wielicki –  Henryk Gawor. Pokrótce przypomniał  historię powstania tego obiektu. Na ręce sołtysa Stanisława Świątko złożył okolicznościowy list gratulacyjny. „ Życzę, by nowopowstały Dom Kultury tętnił życiem każdego dnia i był miejscem rozwijania pasji i talentów. Żywię przekonanie, że przedsięwzięcie to  zaowocuje wieloma cennymi inicjatywami, czyniąc je przyjaznym i atrakcyjnym".

Gratulacje przekazał także Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Funduszy Europejskich UMWM –  Roman Wcisło.

Następnie zaproszono do oglądnięcia budynku, a później do wysłuchania koncertu w wykonaniu Katarzyny Pracuch  przy akompaniamencie Michała Jajeśnicy.  Ze sceny usłyszeliśmy  takie przeboje jak: „Pogoda ducha”,  „W moim magicznym domu”, „Pod papugami”,  czy „Zacznij od Bacha”.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Sułowa, ale też i innych miejscowości. Dla dzieciaków bezpłatnie przygotowano moc atrakcji – warsztaty plastyczne, eko – konkursy z nagrodami, tworzenie autorskiej biżuterii, balonowe zoo a także dmuchany zamek i słodkości rozdawane przez samego Kubusia Puchatka.  Zwieńczeniem była zabawna wersja „Czerwonego Kapturka” przygotowana przez Teatr  Krak - art . Dzieciaki same mogły wcielić się w postaci bajkowe i zagrać na prawdziwej scenie.  Dla nieco starszych organizatorzy przygotowali  słodki poczęstunek oraz kiełbaski z grilla.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Biskupice, Centrum Kultury Gminy Biskupice, Sołtys Sułowa wraz z Rada Sołecką.

***

Budowa  Domu Kultury w Sułowie  była możliwa dzięki pozyskanym na ten cel dotacjom  i dofinansowaniom, pochodzącym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7. Podstawowe usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania to 500 000 złotych. Budynek ma  powierzchnię użytkową 192 m2. Na parterze  znajduje się sala wielofunkcyjna, pomieszczenia biurowe, zaplecze kuchenne oraz sanitarne. Budynek usytuowany jest obok placu zabaw.  Obiekt przystosowany jest do  potrzeb osób niepełnosprawnych - powstały podjazdy ułatwiające komunikację i zlikwidowano także bariery architektoniczne wewnątrz obiektu.

 

 

 

Przewiń do góry