Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

21 listopada 2021 roku odbyła się uroczystość związana z Jubileuszem X – lecia powstania i działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Ochotniczych Straży Pożarnych przy Urzędzie Gminy Biskupice. Z tej okazji ufundowano, poświecono i nadano sztandar klubowy, tym samym honorując krwiodawców za ich bezinteresowną pomoc, niesioną drugiemu człowiekowi.

Uroczystości poprzedziła kolejna akcja krwiodawstwa, która okazała się być rekordową. Chęć do oddania krwi wyraziło 61 osób, natomiast krew oddało aż 56 osób. W sumie udało się zebrać 25 litrów 250 mln krwi. Do bazy dawców szpiku zarejestrowały się dwie osoby.

Obchody X - lecia rozpoczęła  uroczysta Msza Święta sprawowana w intencji Klubu i Honorowych Krwiodawców.  Podczas Eucharystii, prowadzonej przez proboszcza biskupickiej parafii – ks. Roberta Jończyka, poświecono nowy sztandar. W stronę wiernych skierowane zostały podziękowania za postawę godną naśladowania.

Kolejna część wydarzenia miała miejsce w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie. Uroczystość miała podniosły charakter. Rozpoczęto ją wprowadzeniem pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy Biskupice oraz sztandaru Klubu HDK PCK OSP z Woli Batorskiej.  Wspólnie odśpiewano Hymn Rzeczpospolitej Polskiej i Hymn Czerwonokrzyski.

Do  symbolicznego  wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru i złożenie podpisów w kronice Klubu HDK zaproszeni zostali fundatorzy: Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik, Poseł na Sejm RP - Urszula Rusecka, Rada Gminy Biskupice – w imieniu Radnych symbolicznego wbicia gwoździa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina, Radny Gminy Biskupice z miejscowości Łazany - Andrzej Musiał, Sołtysi Gminy Biskupice – w imieniu sołtysów wystąpił -  Stanisław Kyrc, Proboszcz Parafii Biskupice ks. Robert Jończyk, Prezes Zarządu Gminnego OSP w  Biskupicach, Prezes OSP Biskupice – Juliusz Kanarek, Wice Prezes Zarządu Gminnego OSP w Biskupicach -  druh Ryszard Waśniowski, OSP Bodzanów Prezes OSP Bodzanów – Tadeusz Drobniak, OSP Łazany Wiceprezes OSP Łazany – Maciej Kurzawa, OSP Sławkowice Prezes OSP Sławkowice – Adam Jamka, OSP Trąbki Prezes OSP Trąbki – Zbigniew Ładyga,  Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP Sławkowice - Genowefa Jamka, Pralnia Dywanów „PERS” - Piotr Kasprzyk, Firma HU   - Damian Szczudło Firma AiT produkty BHP - Tomasz Czechowski, „Fliś-Bud" - Janusz Fliśnik, Michał Wrześniak, Leszek Wrześniak, Marcin Babicz ,Stanisław Zając, Prezes Klubu HDK PCK OSP przy UG Biskupice - Marek Kot.

Symboliczny gwóźdź w drzewiec sztandaru wbili także zaproszeni goście honorowi:
Prezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK - prof. nadzw. dr hab n. med.  Mieczysław Pasowicz, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK - Małgorzata Pyka, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie - Beata Mazurek, Zastępca dyrektora ds. medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa - lek. Jolanta Raś, Starosta Powiatu Wielickiego - Adam Kociołek, Wice Starosta Powiatu Wielickiego, Prezes Rejonowego Oddziału PCK w Wieliczce,  a także współzałożyciel Klubu Honorowych dawców Krwi Gminy Biskupice - Henryk Gawor, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich  - Roman Wcisło, Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce  - mł. bryg. Leszek Kasiński Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Wieliczce  -druh Władysław Kucharski,  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce  -podinspektor Agnieszka Burzec-Czesak, Komendant Komisariatu Policja w Gdowie -  kom. Krzysztof Mistarz.

Punktem kulminacyjnym było przekazanie oraz prezentacja nowego sztandaru. Akt Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża o nadaniu sztandaru dla KHDK  odczytał  i  na ręce Prezesa – Marka Kota  wręczył Prezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK prof. nadzw. dr hab n. med. Mieczysław Pasowicz.

Następnie uroczyście nowy sztandar został przekazany przez Wójt gminy Biskupice – Renatę Gawlik oraz prof. nadzw. dr hab n. med. Mieczysława Pasowicza – Prezesowi KHDK Markowi Kotowi, który dokonał prezentacji sztandaru.

Na stronie pierwszej, (białej) płata sztandaru, w centralnej części,  znajduje się wyhaftowany znak czerwonego krzyża. W górnej części płata sztandaru widnieje (w kolorze żółtym)  napis "Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża", w dolnej części znajduje się wyhaftowany  napis  "Ochotniczych Straży Pożarnych przy Urzędzie Gminy Biskupice".  Druga strona  sztandaru to zestawienie kolorów białego i czerwonego w kształcie czterech trójkątów,  na których wyhaftowane są:
- w  górnej części płata sztandaru, na trójkącie czerwonym,  znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
- po lewej stronie płata sztandaru, na trójkącie białym, znajduje się herb Powiatu Wielickiego.
- po prawej stronie płata sztandaru, na trójkącie białym, znajduje się herb Gminy Biskupice,
- w dolnej części płata sztandaru, na trójkącie czerwonym,  znajduje się cytat w kolorze żółtym „Bogatym nie jest ten, kto posiada ,lecz ten, kto daje”  św. Jan Paweł II.
- w centralnej części płata sztandaru w kolorze żółtym umieszczony jest rok powstania Klubu i rok obecny.

Drzewiec sztandaru przyozdobiono mosiężną głowicą, na której umieszczono godło Polski - orzeł w kronie oraz napis „Klub HDK".

Po prezentacji sztandaru Prezes KHDK Marek Kot przekazał go w ręce pocztu, w skład którego wchodzili honorowi krwiodawcy: Monika Waśniowska, Elżbieta Kowalik oraz Jacek Wilk.

Nie zabrakło przemówień, życzeń i ciepłych słów. Zaproszeni goście dziękowali klubowiczom za ich wielkie serca i pokłady empatii, szczególnie zaś za bezinteresowną pomoc okazywaną potrzebującym.

Jubileusz klubu stał się świetną okazją do uhonorowania najbardziej aktywnych krwiodawców. Odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu (Odznaka nadawana przez Ministra Zdrowia) udekorowani zostali:

-Robert Matejczuk -72  litry oddanej krwi,
-Sławomir Grochot - około 30  litrów oddanej krwi,
-Marcin Nagięć - 21 litrów oddanej krwi.

Udekorowania zasłużonych dokonała  dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie - Beata Mazurek  w asyście Poseł na Sejm RP - Urszuli Ruseckiej.

Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża  trzeciego stopnia została wyróżniona  Wiesława Balcer. Odznaczenie wręczył Prezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK prof. nadzw. dr hab n. med. Mieczysław Pasowicz  w asyście  dyrektor PCK  Małgorzaty Pyki.

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia (złota) została odznaczona  Katarzyna Darzycka – Pazdan  -   16 650 litrów oddanej krwi. Wręczenia medalu dokonali Prezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK prof. nadzw. dr hab n. med. Mieczysław Pasowicz  wraz z  Prezesem  Rejonowego Oddziału PCK w Wieliczce  Henrykiem  Gaworem.

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia (brązowa) zostali odznaczeni:

- Michał Wrześniak,
- Mariusz Borzęcki,
- Kamil Dziedzic,
- Szymon Zaczek,
- Paweł Wajda,
- Rafał Lebiest.

W dowód uznania za bardzo dużą ilość oddanej krwi wyróżnieni zostali również: Bogusław Bochenek -ponad 50 litrów oddanej krwi,  Piotr Kasprzyk - 36 litrów oddanej krwi, Jacek Ćwierz -32 litry oddanej krwi, Babicz Marcin  - 27 litrów oddanej krwi, Grzegorz Nagel -    23  litry oddanej krwi, Łukasz Kania - 20 litrów 800 millitrów oddanej krwi,  Leszek Wrześniak -19 litrów 400 millitrów oddanej krwi, Joanna Henzel - 18 litrów oddanej krwi, Agata Blicharska - 16 litrów 400 millitrów oddanej krwi.

Podziękowania wręczyła  Wójt Gminy Biskupice –Renata Gawlik wraz ze  Starostą  Powiatu Wielickiego  Adamem Kociołkiem  i  Wicestarostą Powiatu Wielickiego, Prezesem Rejonowego Oddziału PCK w Wieliczce Henrykiem Gaworem

Zgromadzeni goście zostali zaproszeni  na krótki koncert  w  wykonaniu Pana Wiesława Popiołka - tenora Opery Krakowskiej wraz z   Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach pod dyrekcją kapelmistrza Marka Konarskiego. Podczas koncertu wyświetlane zostały także prezentacje przypominające minione 10 lat w Klubie. Pokazy multimedialne przygotowali – Tomasz Kot a także Centrum Kultury Gminy Biskupice.

Miłą niespodzianką na zakończenie uroczystości był jubileuszowy tort oraz wspólne odśpiewane „Sto lat”.

Wydarzenie odbyło  się przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz Gminy Biskupice oraz sponsorów.

Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik, Prezes KHDK – Marek Kot oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP Biskupice - Juliusz Kanarek  składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania uroczystości, a w szczególności:

- druhom z OSP gminy Biskupice - Jednostkom OSP Bodzanów, OSP Łazany, OSP Biskupice, OSP Sławkowice i OSP Trąbki,
- Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bodzanowie – Grażynie Skórze za udostępnienie obiektu,
- Panu Piotrowi Rogowi z Bodzanowa za pomoc techniczną i nagłośnienie spotkania,
- Kołom Gospodyń z OSP Łazany, OSP Sławkowice oraz KGW Przebieczany.

 

Przewiń do góry