Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W związku upływającym w dniu 30 czerwca br. terminem składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przypominamy właścicielom budynków mieszkalnych, lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej o konieczności jej złożenia w ramach rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jest to ogólnopolski system informacji o źródłach ogrzewania budynków, który ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym gromadzone są informacje na temat źródeł emisji.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji tj. do dnia 30 czerwca 2022 roku. Z kolei dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi
14 dni. Okres ten dotyczy również nieruchomości, w których zainstalowano nowe źródła ciepła.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemy teleinformatycznego CEEB, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Do złożenia deklaracji w tej formie niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub korzystanie z e–dowodu.
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Biskupice na Dzienniku Podawczym.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów będą groziły kary grzywny.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://zone.gunb.gov.pl  lub u ekodoradców Urzędu Gminy Biskupice pod numerem (12) 289 70 95/ (12) 289 70 80.

 

Przewiń do góry