Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Pożary, wypadki drogowe i nie tylko, powodzie, skutki różnych pogodowych anomalii, zdarzenia medyczne, szeroko rozumiana działalność społeczna, współpraca z różnymi służbami, instytucjami to pewnie niecały zakres działań jaki przychodzi strażakom w udziale. Wszystko to wymaga od nich podnoszenia kwalifikacji, umiejętności, zdobywania nowej wiedzy i zdolności a także utrwalanie już tych posiadanych. Wszystko to robią z pełnym zaangażowaniem i pasją w różnych sytuacjach z którymi przychodzi się im zmierzyć niosąc pomoc.

W piątek 10 czerwca zorganizowano ćwiczenia, manewry w których wzięły udział wszystkie jednostki z terenu Gminy Biskupice oraz zastęp PSP Wieliczka. Ćwiczenia polegały na udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym o charakterze masowym. W zdarzeniu wzięły udział dwa samochody osobowe. Ratownicy musieli stawić czoła obrażeniom 14 osób, które brały pośrednio lub bezpośrednio udział w zdarzeniu. Wiarygodna charakteryzacja pozorantów budziła respekt wśród ratowników, statystów a także zgromadzonych widzów. Ćwiczenia miały na celu nie tylko udzielenie pomocy medycznej, ale także próbę współpracy między różnymi jednostkami tak, aby wypracować jak najlepsze procedury w przypadku wystąpienia podobnych zdarzeń. W trakcie trwania zadania wykwalifikowani ratownicy medyczni, z ogromnym doświadczeniem w zawodzie korygowali postępowanie ratunkowe ochotników z naszej Gminy. By utrwalić swoją wiedzę, po zdarzeniu, kolejne jednostki po raz kolejny podchodziły do  wraków samochodów oraz do grupy poszkodowanych, by każdy mógł po raz kolejny, na spokojnie przeanalizować sytuację. Strażacy PSP zajęli się kwestiami technicznymi jak: zabezpieczenie wraków, wykonanie dostępu, ochrona uwięzionych poszkodowanych oraz bezpieczne ewakuowanie z pojazdów osób poszkodowanych. Wszyscy druhowie podchodzili także po raz kolejny do poszkodowanych analizując pod czujnym okiem ratowników medycznych, instruktorów poszczególne przypadki, by dokonać triage'u. Po zakończeniu działań, uprzątnięciu placu wszyscy udali się do remizy OSP Łazany gdzie w pełnym skupieniu wysłuchali podsumowania działań. Instruktorzy zwrócili uwagę na ogromne zaangażowanie ochotników, udzielili kilku rad, wskazówek, które usprawnią działania w przyszłości. Po zakończonym spotkaniu podsumowującym zebrani strażacy w dalszym ciągu prowadzili żywe dyskusje, analizowali uwagi instruktorów i wspólnie dokonywali oceny swoich działań. Jak podkreślano wielokrotnie w trakcie ich trwania zamierzony efekt został osiągnięty. Strażacy wskazywali na dodatkowy aspekt tego wydarzenia jakim była możliwość spotkania. To pierwsza od bardzo dawna okazja, by w takim gronie móc skonfrontować swoje oczekiwania, poruszyć problemy jednostek, ale przede wszystkim być razem, jednością bo to podstawa sukcesu wspólnego działania.

Organizatorzy kierują szczególne  podziękowania dla osób, które miały znaczący wpływ na to wydarzenie. Pani Wójt Renacie Gawlik za sfinansowanie działań specjalistycznej firmy przeprowadzającej szkolenie oraz poczęstunek.

Prezesowi OSP Trąbki, druhowi Zbigniewowi Ładydze za udostępnienie auta, wraku do ćwiczeń.

Mł. bryg. mgr inż. Michałowi Masternak  z PSP Wieliczka za fachowe rady, konsultacje i nieocenioną pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Wszystkim pozorantom,  którzy poświęcili swój czas wiarygodnie grając role przydzielone przez zespół medyczny.

Wszystkim druhom, którzy wzięli udział w manewrach, ćwiczeniach i w szczególności tym, którzy zajęli się przygotowaniem i organizacją.

Druhowie wspólnie przyznali "do następnego razu" mając nadzieję, że kolejne wspólne spotkanie również będzie  miało charakter szkoleniowy i odbędzie się jeszcze w tym roku.

 

Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia.

Tekst:B.Ciapała
Fot.D.Orłowska

 

 

 

Przewiń do góry