Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Informujemy, że w dniu  28 czerwca br. w godz. 15:30 do 17:30 w siedzibie urzędu Gminy Biskupice tj. Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka ekodoradcy będą pełnić dodatkowy dyżur adresowany do osób, które nie złożyły jeszcze deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw w ramach rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jest to ogólnopolski system informacji o źródłach ogrzewania budynków, który ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym gromadzone są informacje na temat źródeł emisji.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 30 czerwca br. upływa termin składania wspomnianych deklaracji. Obowiązek dotyczy NIE TYLKO właścicieli budynków mieszkalnych, ALE RÓWNIEŻ właścicieli lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów będą groziły kary grzywny. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://zone.gunb.gov.pl  lub u ekodoradców Urzędu Gminy Biskupice pod numerem (12) 289 70 95/ (12) 289 70 80.

Przewiń do góry